Quotes

Quotes in English

"Life is a tale told by an idiot."
Shakespreare
"It's better to have a great team than a team of greats."
Simon Sinek
"The only source of knowledge is experience."
Albert Einstein
"It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed."
Theodore Roosevelt
"You must have long term goals to keep you from being frustrated by short term failures."
Charles C. Noble
"The pessimist complains about the wind, the optimist expects it to change, and the realist adjusts the sails."
William Arthur Ward
"Without having a goal it’s difficult to score."
Paul Arden
"Success is just like being pregnant: Everybody congratulates you, but nobody knows how many times you were fucked."
"We hoped for the best, but it turned out like always."
Viktor Chernomyrdin
"It has never been like this and now it is exactly the same again."
Viktor Chernomyrdin
"Watch the turtle. He only moves forward by sticking his neck out."
Lou Gerstner
"The higher a monkey climbs, the more he shows his bottom."
"If you're not part of the steamroller, you're part of the road."
Ed Lazowska
"The best way to make your dreams come true is to wake up."
Paul Valery
"Shoot for the moon. Even if you miss it you will land among the stars."
Les Brown
"Think for yourself otherwise you have to believe what other people tell you."
"It's really hard to design products by focus groups. A lot of times, people don't know what they want until you show it to them."
Steve Jobs
"When you start looking at a problem and it seems really simple, you don't really understand the complexity of the problem. Then you get into the problem, and you see that it's really complicated, and you come up with all these convoluted solutions. That's sort of the middle, and that's where most people stop... But the really great person will keep on going and find the key, the underlying principle of the problem - and come up with an elegant, really beautiful solution that works."
Steve Jobs
"Be a yardstick of quality. Some people aren't used to an environment where excellence is expected."
Steve Jobs
"New ideas come from your heart not your wallet."
Om Malik
"Everything I've built has come from the frustration that it didn't yet exist."
Matt Mullenweg
"Use data to navigate."
Jeffrey Veen
"Yesterday is history, tomorrow is a mystery. But today is a gift, that is why they call it 'the present'."
Kung Fu Panda
"Everything you can imagine is real."
Pablo Picasso
"I never think about the future, it comes soon enough."
Albert Einstein
"Kill your darlings"
"Less is more"
"There are two types of web sites. There are those web sites you date, and then there are those web sites you marry. The trick is not to confuse the two."
"Accessibility is important because that's how Google views the web and Google is god. Don't piss her off."
"A goal without a plan is just a wish."
Antoine de Saint-Exupéry
"Failing to plan equals planning to fail."
Ola Olabimpe
"Too many times we confuse motion with progress."
Albert Einstein
"People don't care how much you know, they only want to know how much you care."
"You can't invest huge amounts of effort and resources in robustness, reliability, performance, and functionality without reflecting those same qualities in the way people experience the product ..."
Tjeerd Hoek (leider ontwerpteam Windows Vista)
"Think straight, talk straight."
Tony Mary (als gedelegeerd bestuurder van de VRT)
"Always go to other peoples' funerals otherwise they won't go to yours."
Jogi Berra (American Baseball player & team manager)
"Two roads diverged in a wood... I took the one less traveled by, and that has made all the difference."
Robert Frost
"Always and never are two words you should always remember never to use."
Wendell Johnson
"I look to the future because that's where I'm going to spend the rest of my life."
George Burns (US actor & comedian)
"When two men in business always agree, one of them is unnecessary."
William Wrigley Jr. (US chewing gum industrialist)
"There are more fools in the world than there are people."
Heinrich Heine (German critic & poet)
"Plans are worthless, but planning is everything."
Eisenhower
"Management is doing things right, leadership is doing the right things."
Peter Drucker
"I don't want any yes-men around me. I want everybody to tell me the truth even if it costs them their jobs."
Samuel Goldwin
"One reason I don't drink is that I want to know when I am having a good time."
Nancy Astor
"There can be no learning without action and no (sober and deliberate) action without learning."
Reg Revans
"He who knows others is wise, he who knows himself is enlightened."
Laozi
"Knowing others is intelligence, knowing yourself is true wisdom."
Laozi
"Take change by the hand, before it grabs you by the throat."
W. Churchil
"Something is usable if it behaves exactly as expected."
Joel Spolsky
"Do or do not, there is no try."
Yoda
"The only way to get rid of a temptation is to yield to it."
Oscar Wilde
"Mastering others is strength, mastering yourself is true power."
Laozi
"A ship in the harbor is safe, but that’s not what ships are built for."
John A. Shedd

 

Citaten in het nederlands

"Als een hamer het enige gereedschap is waarover je beschikt, ben je geneigd ieder probleem als een spijker te zien."
Abraham Maslow
"Tacktiek is weten wat je doen moet wanneer er iets te doen valt, strategie is weten wat je doen moet wanneer er niets te doen valt. ."
Savielly Tartakover
"Lijnrecht is blijkbaar kort door de bocht."
Stijn Audooren
"Zonder worsteling is er geen vooruitgang."
Frederick Douglass
"Over een ravijn geraken doe je niet met kleine sprongetjes."
Dirk Sabbe
"Gelooft u dat trouwen op een vrijdag ongeluk brengt? - Natuurlijk, waarom zou vrijdag een uitzondering zijn?"
Wiet van Broeckhoven
"Als je tegen mijn kar rijdt, dan helpt me dat vooruit."
Jeanne Brabants
"Als je nu zorg draagt voor je lichaam, zal je lichaam voor je zorgen tijdens de wedstrijd."
Thomas D'Havé
"Twee dingen zijn oneindig: het universum en menselijke domheid. Maar van het universum weet ik het nog niet helemaal zeker..."
Albert Einstein
"Collega’s, het is een waarheid als een koe dat wie werkt als een paard bewijst dat hij een ezel is."
Mark Eyskens
"Iedereen heeft een fotografisch geheugen, alleen zit bij de meeste nog het dopje voor de lens."
"De kennis van de wereld kan je alleen verwerven in de wereld, en niet in een studeerkamer."
Lord Chesterfield
"Er kan je niets ergers overkomen dan geheel begrepen te worden."
Carl Gustav Jung
"Een man is pas echt getrouwd als hij alle woorden verstaat die zijn vrouw niet gezegd heeft."
Alfred Hitchcock
"Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat, maar ook het spoor dat je achterlaat."
"Luidsprekers versterken de stem, niet de argumenten."
"Leven is het meervoud van lef."
"Er zijn twee soorten mensen op de wereld: ik en de anderen."
Kamagurka
"Imitaties bewijzen de genialiteit van het origineel."
Paul Van de Velde
"De beloften van vandaag worden dikwijls de leugens van gisteren."
Georges van Acker
"Ik kan niet meer dan de andere, maar ik wil wel meer dan een ander"
"Op optimisme kun je bouwen, pessimisme zorgt dat iets stand houdt"
"Deze dag is de eerste van de rest van je leven"
"Iedere aanpassing is een verloochening. Alleen karakterloze mensen passen zich makkelijk aan."
Vloemans
"Aantrekkingskracht en bereikbaarheid zijn omgekeerd evenredig."
J. Updike
"Vaak kiest men voor de aanval en maakt men vijanden, om te verbergen dat je zelf zwak staat."
Nietzsche
"Je moet zo laat mogelijk aanvallen, maar eerder dan je tegenstander."
Rohman
"Achteruit kost ook benzine."
Kade Bruin
"Afwijzing is het grootste afrodisiacum."
Madonna
"Zorg dat je een afwijkende mening hebt en men zal over u praten."
"Sommigen worden agressief uit vrees om bang te zijn."
Cherbulier
"Gebruik zachte woorden en harde argumenten."
"Ik ken argumenten die zo onweerstaanbaar zijn dat ze slechts verbitteren, niet overtuigen."
O. Weiss
"Er zijn mensen die men overtuigt met verheven gebaren, maar die men wantrouwig maakt met argumenten."
Nietzsche
"Assertiviteit: "fuck you" zeggen op het juiste ogenblik, op de juiste toon en liefst tegen de juiste persoon."
"Airconditioning garandeert nog geen optimaal bedrijfsklimaat."
Ronner
"De meeste mensen weten zich zo goed te beheersen omdat zij zo weinig te beheersen hebben."
C. Buddingh
"Wie bekrompen is van visie kan niet ruim zijn van hart."
"Als de zee kalm is heeft iedere boot een goede kapitein."
"Men moet zich niet belachelijker maken dan men van nature al is."
"Belangrijke dingen zijn zelden dringend en dringende zaken zijn zelden belangrijk."
"Echt belangrijke mensen zijn mensen voor wie belangrijk zijn niet belangrijk is."
H. De Dijn
"Is dit beleid of is er over nagedacht?"
"In het land van beloften sterft men wel van de honger."
"Ik beloof niets want ik heb de slechte gewoonte mijn beloften te houden."
J. Renard
"Te veel doen is minder vermoeiend dan te weinig doen."
C. Schouwenaars
"Ik ben blond, wat is uw excuus?"
"Een boete is een belasting voor een fout, een belasting is een boete voor succes."
"Sommige mensen bereiken de hoogste top van de ladder en ontdekken dan pas dat die tegen de verkeerde muur staat."
Covey
"Als u me die loonsverhoging niet geeft vertel ik aan iedereen dat u ze mij wel gegeven hebt."
W. van Broeckhoven
"De beste manier om chaos te veroorzaken is alles te regelen."
K. Boullart
"Spreek uw chef nooit tegen, u zou wel eens gelijk kunnen hebben."
M.A. Almazan
"Een goed citaat in het geheugen is als een bankbiljet in de kast."
"Iedereen wil graag leuke collega's, ook die van u."
"Als je een contract begrijpt is het wettelijk niet in orde."
G.F. Lamb
"Het geheim van creativiteit is weten hoe je bronnen te verbergen."
Albert Einstein
"Dansen is de vertikale uiting van een horizontaal verlangen."
Carmiggelt
"Velen worden dapper als de vijand op de vlucht slaat."
"De kunst van het delegeren is het in de hand houden van wat je uit handen geeft."
"Onfeilbaar dieet: nooit eten terwijl je vrouw spreekt."
B. Streisand
"Ik ben op dieet gegaan en heb alcohol en vet afgezworen. In twee weken tijd verloor ik veertien dagen."
Joe E. Lewis
"Het gaat niet om de diepte en niet over de oppervlakte maar om de diepte van de oppervlakte."
Harry Mulisch
"Discipline: de kunst om dommer te lijken dan je chef."
H. Schwarz
"Wie iets wil doen, vindt een middel. Wie niets wil doen een excuus."
"Niet wat we doen maakt wie we zijn, maar wie we zijn maakt wat we doen."
"Bijna alles wat u doet is onbelangrijk, maar het is erg belangrijk dat u het doet."
Gandhi
"Waar je van droomt, daar kun je niet van wakker liggen."
Bronzwaar
"Grote dromers doen nadenken. Grote denkers doen dromen."
Scutenaire
"Jij ziet de dingen en zegt waarom? Ik droom de dingen en zeg waarom niet?"
B. Shaw
"Waarom hebben sommige mensen het zo druk met niets te doen?"
"Het is beter niets te zeggen en als een dwaas over te komen dan te spreken en alle twijfel weg te nemen."
"Wie zijn deur sluit voor alle dwalingen sluit ook de waarheid buiten."
Tagore
"Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken."
W. Triesthof
"Efficiëntie is intellectuele luiheid."
David Dunham
"Het zal een feest worden als ieder de helft doet van wat hij van anderen verlangt."
Ortega y Gasset
"Wees verstandig met energie, want de wet van behoud van energie geldt niet voor energie."
Terzijde
"Als er een citroen op de weg ligt, maak er dan limonade van."
"Sommige zaken worden zo ernstig dat ze rijp zijn voor een grapje."
J.V. Teunissen
"Wie het grappige van de ernst niet kan zien zal ook nooit de ernst van het grappige leren kennen."
Koos J. Versteeg
"Wie alles ernstig neemt, neemt de ernst niet ernstig."
Sirius
"Vele mensen denken dat een verklaring hetzelfde is als een excuus."
"De fantasie is belangrijker dan de kennis."
Albert Einstein
"Alleen mensen zonder fantasie vluchten in de realiteit."
"Men kan met ideeën flirten, maar met de feiten moet men trouwen."
S. Lievens
"Er bestaan geen feiten, alleen interpretaties."
Nietzsche
"Fijn, zei de zon, en ze was in de wolken."
M. de Lerc
"Er zijn mensen die van hun fortuin niets anders bezitten dan de vrees het te verliezen."
Rivanol
"Beter een gat in uw kous dan omgekeerd."
"Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt."
Johan Cruijff
"De meeste mensen worden als origineel geboren en sterven als een kopie."
"De menselijke geest is als een parachute, hij werkt alleen als hij open is."
"De geest wordt rijk door wat hij ontvangt, het hart wordt rijk door wat het geeft."
V. Hugo
"Als de geest ruim is voelt het lichaam zich gemakkelijk."
Ta Hsüeh
"Menigeen wordt slechts daarom geen denker, omdat hij een te goed geheugen heeft."
Nietzsche
"Het voordeel van een slecht geheugen is dat men van dezelfde goede dingen meer dan eens kan genieten."
Nietzsche
"Zij die het minst weten gehoorzamen het best."
Farquhar
"Er zijn meer mannen dan vrouwen in het gekkenhuis, wat bewijst wie wie gek maakt."
"De mensen willen niet zozeer gelijk hebben, ze willen gelijk krijgen."
Gilbert Cesbron
"Wie alleen maar gelijk heeft, heeft helemaal niets."
"De persoon van wie je altijd gelijk krijgt, is ofwel niet aan het luisteren ofwel probeert hij u iets te verkopen."
"Het leven is te kort om te discussiëren, dus heb ik altijd gelijk."
"Tegenover een kip heeft de maïskorrel altijd ongelijk."
"Hij die denkt altijd gelijk te hebben, heeft alvast ongelijk wat dat betreft."
Cesbron
"Wanneer genoeg te weinig is, is niets genoeg."
Epicurus
"Tijd hebben alleen diegenen die het tot niets gebracht hebben en daarmee hebben ze het verder gebracht dan alle anderen."
Guareschi
"Mensen die geslepen zijn doen anderen bloeden."
H. Olaerts
"Krijgen vult de hand, geven het hart."
"Gewenning vermindert de bewondering."
"Mensen die hun littekens laten zien zijn nooit diep gewond geweest."
C. Buddingh
"De gewoonte is het zesde zintuig dat de andere vijf overheerst."
"Buig nooit voor gezag, maar tik wel altijd even aan uw hoed."
J.F.
"Het regende op de bergtop, maar het dal stond onder water."
"Gepakt en gezakt ging hij na het eindexamen weer naar huis."
"Ik vergeet nooit een gezicht, maar in uw geval wil ik een uitzondering maken."
Marx Brother
"Gezond verstand en gevoel voor humor zijn hetzelfde, maar in verschillend tempo. Gevoel voor humor is gewoon gezond verstand dat danst."
The Observer
"Hij is een man met gezond verstand, hij hoeft dus nooit na te denken."
Piet Theys
"Glad ijs is een paradijs voor wie goed kan dansen."
Nietsche
"Je bent nooit volledig gekleed tot je een glimlach draagt."
"Een glimlach is een facelift die binnen ieders bereik ligt."
Selis
"Glimlach, het doet de mensen zich afvragen waaraan je denkt."
"De mens is van nature goed, maar zijn medemens is dat niet."
"Doe goed en je buurman zal het nooit weten. Doe kwaaad en men weet het 100 mijlen ver."
"Hij die te lang bezig is met goed te doen, vindt geen tijd om goed te zijn."
Tagore
"Meer mensen zijn in staat voor een goede zaak te vechten dan goed te zijn."
S.E. Van Praag
"Met goedheid kan men bijna elk mens verrassen."
Pearl Buck
"Zeg geen goed van jezelf, men zal je toch niet geloven. Zeg geen kwaad, men zal het wel doen zodra je weg bent."
J. de Valckenaere
"Het is ontstellend hoeveel tijd en geld de mensen verspillen om iets voor niks te krijgen."
Lynd
"Eens dat we onze grenzen kennen, kunnen we ze overstijgen."
"Als haar zo belangrijk was zou het in het hoofd zitten en niet erop."
Galeano
"Van masturberen zijn nog nooit kinderen gekomen."
Louis Tobback
"Ik heb geen tijd om me te haasten."
Stravinsky
"Wat men haat, kan men niet begrijpen."
Hilpert
"Ik lever nooit half werk. Wat doe je? Niets."
Boulanger
"Het heden is net zo raadselachtig als de toekomst."
E. Hohenemsen
"De heiligen zijn afgeschaft, hoe moet het nu met de schijnheiligen?"
Piet Theys
"Ik geloof niet meer in helpen. Het helpt namelijk niet."
A.M.G. Schmidt
"Laat uw hersenen werken en blijf zelf thuis."
Guy Mortier
"De hoofdfunctie van het lichaam is de hersenen ronddragen."
"Een avond waarop iedereen het met mekaar eens is, is een verloren avond."
Albert Einstein
"Ik ben het misschien niet eens met jou en jij bent het misschien niet eens met mij, maar laat ons het daar dan over eens zijn."
P. Van Vliet
"Menigeen die het ver gebracht heeft, dankt dit meer aan zijn kennissen dan aan zijn kennis."
C. Buddingh
"Als je van je hobby je werk maakt, heb je tijd voor een nieuwe hobby."
Schuurman
"Vele mensen spelen niet eens in hun eigen leven de hoofdrol."
"Mensen die naast hun schoenen lopen zijn snel op hun teentjes getrapt."
"Voor een schip zonder roer is elke wind tegenwind."
"Makelaars hebben twee soorten huizen: het soort huizen dat je niet wil en het soort huizen dat je niet kan betalen."
W. van Broeckhoven
"Vijf minuten hulp is beter dan tien dagen medelijden."
"Menigeen wijst een goed idee af omdat het niet van hem is."
Bunuel
"Iedereen heeft precies zoveel ijdelheid als het hem aan verstand ontbreekt."
Nietsche
"Verloren illusies zijn gevonden waarheden."
Mutatuli
"Men kan best van illusies leven als men aan de realiteit genoeg verdient."
A. Vloemans
"Impotentie: fout die niet meer kan worden rechtgezet."
Uytterhoeven
"Zolang een mens zichzelf in de weg staat, blijft alles hem in de weg staan."
"Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht."
De Ark
"Geen mens is intelligent genoeg om zijn eigen domheid te begrijpen."
M. Van Boxsel
"Niet iedereen is veroordeeld tot intelligent zijn."
"We denken dat sommige mensen intelligent zijn, terwijl ze alleen maar een goed geheugen hebben."
F. Dard
"Er zijn geen oninteressante dingen, er zijn alleen ongeïnteresseerde mensen."
Chesterton
"De vrouwelijke intuïtie is het resultaat van miljoenen jaren niet denken."
R. Hughes
"Wat doorgaat voor vrouwelijke intuïtie is vaak niets anders dan mannelijke doorzichtigheid."
G.J. Nathan
"Wees altijd een eerste klas versie van jezelf, in plaats van een tweedeklas versie van een ander."
Diana
"Ik ben graag mezelf, er zijn al anderen genoeg."
"Het meest effectieve kalmeermiddel: een paar vriendelijke woorden."
P. Bailey
"Speel nooit kat en muis als je muis bent."
Ian Walsh
"Elke keerzijde heeft een keerzijde."
"Kennis is nog geen wijsheid."
Schopenhauer
"Hoe meer kennis, hoe meer twijfel."
Goethe
"Als je vroeg klaar bent moet je wat later beginnen."
J. de Graef
"De klant is koning: hij mag vorstelijk betalen."
Staf Loots
"Mensen die zich nooit klein voelen, zijn het."
Chesterton
"Wat is je grootste kopzorg? Dingen die je nodig hebt of mensen die je nodig hebben?"
"Een kus is een mooie truc van de natuur om het praten te stoppen als woorden overbodig zijn."
Ingrid Bergman
"De eerste kus wordt niet met de mond maar met de ogen gegeven."
O.K. Bernhardi
"Indien zij, die kwaad over mij spreken, precies wisten hoe ik over hen denk, zouden zij nog veel ergere dingen zeggen."
S. Guitry
"Wie in je afwezigheid kwaad spreekt, vreest je aanwezigheid."
"Beter laat dan nooit, maar soms is het beter nooit dan laat."
"Je moet de lat hoog genoeg leggen om eronder door te kunnen."
De Haene
"De ganzen waggelen in groep, de leeuw hoeft geen gezelschap."
G.W.F. Hegel
"Als een vriend je vraagt om geld te lenen, denk dan na welke van de twee je wil verliezen."
Petit-Senn
"Om een lening te krijgen moet je eerst bewijzen dat je geen geld nodig hebt."
"Ik heb nooit iemand ontmoet die zo dom was dat ik niets van hem kon leren."
Galileo Galilei
"Lezen is ontdekken dat anderen al hebben opgeschreven wat jij denkt."
Kees Stip
"Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal."
Albert Einstein
"Het is beter te worden gehaat om wat je bent, dan te worden geloofd om wat je niet bent."
André Guide
"Wie zijn macht wil bewaren moet haar niet tonen."
Lao-Tse
"Meedoen is soms belachelijker dan winnen."
"Wees niet de 13de naïeveling in een dozijn blinde meelopers."
Eva Van de Linden
"Alleen een middelmatig mens is altijd op zijn best."
S. Maughan
"Ik geloof niet in mirakelen, ik heb er al genoeg gezien."
Oscar Wilde
"Elke poging die mislukt brengt u een stap dichter bij het geluk."
Edison
"Als de zaken verkeerd gaan, ga dan niet met ze mee."
P. Darbo
"Vele mislukkingen zijn het gevolg van het feit dat men niet besefte hoe dicht men bij het succes was toen men het opgaf."
Edison
"Ik weet geen formule voor succes, wel voor falen: het iedereen proberen naar zijn zin te maken."
Metzler
"De kwaliteit van je mislukkingen is even belangrijk als die van je successen."
Mac Cormack
"Sommige mensen kleden zich ook vanbinnen zoals de mode voorschrijft."
Auerbach
"De kortste weg gaat over de berg , maar dat is de moeilijkste dus te langste. De langste weg gaat langs de berg heen, dat is de makkelijkste en dus de korste."
"Voorkom het moeilijke door het gemakkelijke goed te doen."
Lao-Tse
"Morgen is dikwijls te drukste dag van de week."
"Wees lief voor de ander, hij is ook lief voor zichzelf."
L. Lamon
"Niemand kan een uur nadenken en daar blij van worden."
L. Craye
"Zeg neen, onderhandel nadien."
A. Bloch
"Als je het niet oneens met me bent, hoe weet ik dan of ik gelijk heb?"
Goldwyn Samuel
"Wie ongelijk heeft wordt het eerst boos."
W. Parson
"Men heeft vaak ongelijk door de manier waarop men gelijk heeft."
De Bruix
"Het is altijd moeilijk te onderhandelen met mensen die weten dat ze ongelijk hebben."
A. Frossard
"De enige zaken die zeker onmogelijk te realiseren zijn, zijn deze waaraan men niet begint."
"Denken dat iets onmogelijk is, is het onmogelijk maken."
"Het is beter te onthouden wat je moet vergeten, dan te vergeten wat je moet onthouden."
"Het is minder erg iemand door de dood te verliezen dan door ontrouw. De dood vernietigt alleen de toekomst, het verraad doodt ook het verleden."
J. Daisne
"Mensen ontslaan is goed voor de winst en winst is goed voor de werkgelegenheid."
Fons Jansen
"Het ogenblik om je te ontspannen is wanneer je er geen tijd voor hebt."
Harris
"Niets brengt zo een drukte teweeg als mensen die zich eens gaan ontspannen."
L. Versteylen
"Onwil is de wil van de tegenpartij."
Kade Bruin
"Oogcontact is de graadmeter voor zelfvertrouwen."
"Sta erop dat je oogkleppen van het beste leer gemaakt zijn."
Piet Theys
"Je moet op tijd weten hoe laat het is."
E. Piscador
"Ik ben op zoek naar mezelf. Heeft iemand me onlangs nog tegengekomen?"
"Heel wat open geesten zouden moeten gesloten worden voor herstellingswerken."
Blake
"Voor elk probleem zijn er twee oplossingen: de verkeerde en de mijne."
De Haene
"Wees altijd oprecht, ook als je het niet meent."
Mark Eyskens
"Het beste moment om op te stappen is wanneer iedereen je vraagt te blijven."
E. Hall
"In een gezelschap van mensen die willen opvallen is het erg opvallend als je niet probeert op te vallen."
G. de Ley
"Wanneer twee mensen steeds hetzelfde denken, is één ervan overbodig."
Churchill
"Ik geef me over uit vrees voor de overwinning."
Brudzinski
"Wat ook je overtuiging is, je hebt altijd mensen aan je kant die je liever aan de andere kant zou hebben."
J. Heifetz
"Hoe heerlijk is het om zijn eigen overtuiging uit de mond van een ander te horen."
Goethe
"Het is gevaarlijk overtuigd te zijn voordat men begrijpt."
Wilson
"Geen enkele overwinnaar gelooft in het toeval."
Nietzsche
"Het paard is het belangrijkste deel van de ruiter."
Giraudoux
"Niemand is perfect, maar bij sommigen valt dat meer op."
"Wees niet bang van de perfectie, je bereikt ze toch nooit."
Salvador Dali (Spaans schilder 1904-1989)
"Perfectie is niet haalbaar, daarom eisen we ze van de anderen."
Tolstoi
"Principes zijn dingen die men gebruikt om iets onaangenaams achter te laten."
Multatuli
"Dat zijn nu eenmaal mijn principes en als je er niet van houdt, dan heb ik er andere."
Graucho Marx
"Wees niet onvervangbaar want dan kan je geen promotie maken."
"Wie belangstelling wil wekken moet provoceren."
Salvador Dali (Spaans schilder 1904-1989)
"Het is verbazingwekkend tot welke hoogten de mens kan stijgen door met beide voeten op de grond te blijven."
Caldwell
"De droom van iedere regel: uitzondering worden."
Z. Petan
"Als je niets riskeert, riskeer je alles."
"De roem van mensen is slechts schijn, je kunt alleen maar groot zijn in het klein."
Toon Hermans
"Als een rommelig bureau op een rommelige geest duidt, wat betekent dan een leeg bureau?"
"Niet te lang op school blijven, je moet ook nog leren."
H. Matron
"De school is een pedagogisch verantwoorde gevangenis."
J. Ghysen
"Wees slim, hou je dom."
M.C. Moerdijk
"Het voordeel van slim zijn is dat je makkelijk kan doen of je dom bent, het omgekeerde is veel moeilijker."
Tucholsky
"Wie te slim is heeft geen vrienden."
"De slimsten zijn zij die mensen laten werken die slimmer zijn dan zijzelf."
Nilsson
"Je moet net zo lang oefenen tot het spontaan gaat."
"Sport is de belangrijkste bijzaak in het leven."
K. Jansma
"Je kunt pas echt sterk zijn als je een leuke kant aan de dingen ziet."
K. Kesen
"Wat je niet doodt, maakt je sterker."
Nietzsche
"Het enige plezier dat je aan je eigen stommiteiten kan beleven, is dat je er soms andere mensen mee gelukkig maakt."
"Wat moeten we belachelijk doen om het sublieme te benaderen."
H. Mulisch
"Vele mensen voelen zich te goed om beter te worden."
"Een mens zou zich veel vroeger moeten realiseren waar het allemaal te laat voor is."
Freek de Jonge
"Je ligt soms drie jaar lang wakker van een tegenslag en later begrijp je dat hij voor jou een zegen was."
"Als je altijd tegenwind hebt, moet je eens van richting veranderen."
"Tevreden zijn met weinig is moeilijk, tevreden zijn met veel is onmogelijk."
"Wie tevreden is, is goed betaald."
Shakespeare
"In theorie is er geen tegenspraak tussen theorie en praktijk, in de praktijk vaak wel."
"De titel is het halve boek."
Couperus
"Als toeval niet bestaat, waarom is er dan een woord voor?"
Philo
"Als iedereen de top zou bereiken wordt het een saaie boel in het dal."
A. Pola
"Op iedere top bevind je je per definitie op de rand van de afgrond."
F. Jansen
"Geef nooit uitleg. Je vrienden begrijpen je wel en je vijanden geloven je toch niet."
E. Hubbard
"De interessantste uitspraken die je kunt doen zijn die waarvan je zelf voelt of beseft dat ze al een kiem van tegenspraak in zich dragen."
C. Buddungh
"Een verzameling mooie uitspraken is meer waard dan een hoop schatten."
Isocrates
"Stel nooit uit tot morgen wat je voor altijd kan uitstellen."
"Raap iets op telkens als je valt."
O. Avery
"Wat ik vandaag doe is belangrijk want ik geef er een dag van mijn leven voor."
"Wie vecht kan verliezen, wie niet vecht is al verloren."
"Niemand verdwaalt op een rechte weg."
Goethe
"Vergaderingen zijn onmisbaar als je eens een dag niets wil doen."
"Het is gemakkelijker je vijanden te vergeven dan je vrienden."
"Je gaat erop vooruit als elke vergissing een nieuwe is."
"Er bestaat geen goede manier om iets verkeerd te doen."
O.A.
"De mens weerstaat aan alles behalve de verleiding."
Oscar Wilde
"Men vergeet eerder een groot verdriet dan een kleine vernedering."
M.L.Karadja
"Zelf iets maken verdrijft de behoefte om iets te vernielen."
Jonckers
"Vertrouwen is goed, controle is beter."
Lenin
"Kun je je verzekeren tegen kleine lettertjes?"
T. Verhoeven
"Vluggertje: wip wip wip hoera!"
Heremans
"Wie niet voor me is moet wachten."
H. Olaerts
"Alles wat je vooruitschuift, blijft je achtervolgen."
"Sommige vragen zijn zo goed dat het jammer zou zijn ze met een antwoord te verknoeien."
Harry Mulisch
"De grootste vraagtekens komen niet achter onze vragen maar achter onze zekerheden."
Kade Bruin
"Men doet het altijd voorkomen of bij een vraag een antwoord hoort. Voor de wijze hoort bij een vraag een wedervraag."
J. Greshoff
"Men hoort slechts de vragen waarop men in staat is te antwoorden."
Nietzsche
"Het leven zit vol vragen. De bedenktijd gaat nu in."
Woudstra
"Maak vooral veel werk van je vrije tijd."
A. Pola
"Als je werk je hobby wordt is vrije tijd ver te zoeken."
Jonckers
"Een vrijgezel is iemand die erin geslaagd is geen vrouw te vinden."
W. van Broeckhoven
"Vrijheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen."
Kekkonen
"Vertrouwen is een teken van zwakheid."
Indira Gandhi
"We kunnen allemaal iets leren van het weer, dat houdt nooit rekening met kritiek."
"We zitten met onze welvaart behoorlijk in de lift. We hebben alleen op het verkeerde knopje gedrukt."
R. Muts
"Goede mensen hebben geen wetten nodig om te weten waar hun verantwoordelijkheid ligt en slechte vinden wel een achterpoortje."
Plato
"De letter van de wet heeft ook verschillende spellingen."
Olaerts
"Weinigen weten hoeveel men moet weten om te weten dat men weinig weet."
"Ik weet dat ik niets weet en dat ik dus dom ben. Dat maakt van mij de slimste mens van de wereld."
Socrates
"Iedereen heeft wel eens een dwaze inval, maar een wijs man zwijgt daarover."
"Een wijze heeft meer voordelen aan zijn vijanden dan een dwaze aan zijn vrienden."
"De domme gaat vooraan om gezien te worden, de wijze achteraan om te zien."
"Een wonderkind bewijst alleen de achterstand van de anderen."
C. Schouwenaars
"Iemand kan alleen je zelfrespect afnemen als je het hem geeft."
Ghandi
"De moeilijkheid met de wereld is dat de dommen zelfverzekerd zijn en de verstandigen van twijfel vervuld."
B. Russell
"Het gebeurt heel dikwijls dat we iets niet zien omdat het te groot is."
Multatuli
"De enigen die in het leven vinden wat ze zoeken, zijn de mensen die naar fouten zoeken."
Foster
"Het enige hoofd zonder zorgen is dat van een vogelverschrikker."
"Men valt niet omdat men zwak is, maar omdat men denkt dat men sterk is."
"Zwijgzame mensen zijn niet altijd denkers. Je hebt laden die op slot zijn en waar niets in zit."
Brohan
"Een volle buidel is zwaar, een lege nog zwaarder."
J. Haug
"Wanneer de locomotief vertrekt duurt het nog een tijdje voor de laatste wagon ook aan het bollen is."
Edward Claessens (Accenture)
"The key to a womans heart is an unexpected gift on an unexpected time."
"Idealisten worden zeldzamer omdat ze geen carrière meer kunnen maken."
Dirk Wilmars
"Gewoonten maken oud. Jong blijf je door de bereidheid tot verandering."
A. Hörbiger
"Verstandigen leren van anderen. Middelmatigen leren door schade en schande. Domoren leren niets, zij weten al alles."
Helga Poot
"Wat je vijand niet mag vernemen, vertel dat ook je vrienden niet."
A. Schopenhauer
"Vergeet nu alles wat je geleerd hebt en leer van het leven."
Eli Machiels
"Als je de tijd niet hebt of krijgt om iets goed te doen, wanneer ga je dan de tijd hebben of krijgen om het opnieuw te doen?"
Ronny Van Baelen
"Stel me geen vragen want ik vertel je de waarheid"
"De enige manier om van een verleiding af te komen, is eraan toe te geven."
Oscar Wilde
"Het hart heeft vrienden, de hersenen zijn alleen."
Brana Crncevic
"Als je toch zomaar alles wil slikken, dan bestaan er lucratievere jobs."
Stijn Audooren
"Er is minder karakter nodig om de gebreken van anderen te ontdekken dan om ze te verdragen."
John Petit-Senn
"Schop de mensen tot ze een geweten krijgen."
Louis Paul Boon
"Velen verliezen hun verstand niet omdat ze er geen hebben."
A. Schopenhauer (Duits filosoof 1788-1860)
"Ik zie altijd het slechte, het goede vind ik maar normaal."
Frankie Vercauteren (als trainer van R.S.C. Anderlecht)
"Liposuctie is niet voldoende om in form te komen."
Steven Mestdagh (Psycholoog en auteur Organisaties op scherp)
"Training helpt vooral wanneer mensen zich trainen in hun sterke punten."
Steven Mestdagh (Psycholoog en auteur Organisaties op scherp)
"Men moet zijn zwakten kennen om te weten wanneer men beroep moet doen op anderen."
Steven Mestdagh (Psycholoog en auteur Organisaties op scherp)
"Alleen als er een overvloed aan informatie is kan men de juiste keuze maken."
Steven Mestdagh (Psycholoog en auteur Organisaties op scherp)
"Wat we tegenwoordig nodig hebben is een kweekvijver van andersdenkenden."
Steven Mestdagh (Psycholoog en auteur Organisaties op scherp - p71)
"Als je je ergens aan wil spiegelen, moet je toch naar boven kijken?"
Frankie Vercauteren (als trainer van R.S.C. Anderlecht)
"Als je niet snel loopt, moet je snel denken."
Frankie Vercauteren (als trainer van R.S.C. Anderlecht)
"Zich dom houden brengt vaak verder dan zich slim tonen."
Guido Gezelle
"De aanhouder verliest altijd."
Gerd Bellemans
"Op de plaats waar alle dieren drinken, ontstaat al vlug een moeras."
Jean-Marie Dedecker
"Luchtkastelen zijn zo makkelijk om je toevlucht er toe te nemen. Ook zo makkelijk om te bouwen."
Henrik Ibsen (Noors dramatist)
"Iedereen is bevoegd en niemand is verantwoordelijk."
"De toekomst is niet meer wat hij geweest is."
Harm Nouwens
"Als mensen het met me eens zijn, voel ik altijd dat ik ongelijk moet hebben."
Oscar Wilde
"Ontevredenheid is de eerste stap naar vooruitgang van een mens of volk."
Oscar Wilde
"Luchtkastelen eisen hoge onderhoudskosten."
Edward Bulwer-Lytton
"Veel mensen gaan liever slapend door het leven dan dat zij er voor wakker blijven."
Edward F. Albee
"Ik ben een man die zegt wat hij denkt en doet wat hij zegt."
Pim Fortuyn
"We kunnen slechts over onze gebreken spreken met mensen die onze kwaliteiten kennen."
André Maurois
"Iedereen draagt op zijn rug een etiket, volgens hetwelk men hem beoordeelt en dat alleen hijzelf niet ziet."
Paul Brulat
"De pessimist klaagt over de wind, de optimist verwacht dat die draait, en de realist stelt de zeilen bij."
William Arthur Ward
"Werknemers verlaten baas in plaats van baan."
Gabor Mooij
"Wie geen slecht geweten heeft, heeft geen geweten."
Friedrich Nietzsche
"Wie nooit gevallen is, heeft geen juist besef van wat er nodig is om vast te staan."
Multatuli
"Er is niemand bij toeval goed, goed zijn is een deugd die men in zijn jeugd reeds moet leren."
Seneca
"Weten wat men weet en weten wat men niet weet, dat is het ware weten."
Confucius
"Als je niet weet naar welke haven je wilt, is geen enkele wind gunstig."
Seneca
"Optimisten zijn slecht geïnformeerde pessimisten."
Theo Maassen
"De mens is alleen datgene wat hij van zichzelf maakt."
JP Sartre
"Het zekerste middel om niet erg ongelukkig te worden is niet te verlangen erg gelukkig te zijn."
A. Schopenhauer
"Men kan zo dom zijn als men wil, als men de meerderheid meekrijgt, heeft men altijd gelijk."
A. Vloemans
"Het zijn de dwarsliggers die het spoor recht doen lopen."
 
"Elk probleem heeft een oplossing, als er geen oplossing is dan is het geen probleem maar een feit."
 
"De waarde van een mens herkent men aan wat hij met zijn vrije tijd weet te doen."
M. Waggerl
"Moeilijk? Ik ben juist heel soepel. Ik pas mij aan aan de anderen. Wanneer iemand vervelend doet tegen mij ben ik ook vervelend."
René Vandereycken
"Mensen die in het leven omhoog willen klimmen, moeten vooral goed kunnen kruipen."
Cees Buddingh
"Helaas! men ziet altijd weer, dat de kleinen boeten voor de dwaasheden der groten."
Jean de la Fontaine
"Men kan beter kort branden dan lang gloeien."
Cees Buddingh
"Het is beter gehaat te worden voor wat je bent, dan bemind voor wat je niet bent."
André Gide
"Wat baten kaars en bril, als de uil niet zienen wil."
"Wie veel werkt, maakt veel fouten. Wie niet werkt, maakt geen fouten. Wie geen fouten maakt, wordt bevorderd."
Peter Darbo, Vlaams aforist
"Er zijn geen slechte werknemers, er zijn alleen slechte managers."
T.S. Lin, Amerikaans zakenman
"Achter ieder succesvolle man staat een uitgeputte vrouw."
Suzanne Mary Fairbarn, echtgenote van Schotse politicus
"Waar veel dossiers en papieren liggen, wordt niet gewerkt."
Hugo Claus, Vlaamse auteur
"Er is geen enkel verband tussen inspanning en kwaliteit."
Harry Mulisch, Nederlands auteur
"Als je je problemen uitstelt, gaan ze vanzelf over."
Simon Carmiggelt, Nederlands auteur
"Geld maakt alleen rijke mensen ongelukkig."
Jan Boschmans, Vlaams auteur

 

"The future belongs to those who prepare for it today." - Malcolm X
Australië 2005 - Laatste slide Douglas Bowman Web Essentials 2005 te Sydney
 
 
 
 
Home | Sitemap | Over de website | Zoeken op de website

Op dit werk is de Creative Commons Licentie van toepassing.

Naar boven