Oudenaarde

 

Oudenaarde is het hart van de Vlaamse Ardennen!

Oudenaarde is de ideale startplaats om te voet of per fiets de mooie streek met pittoreske dorpspleintjes en cafeetjes te verkennen. De Vlaamse Ardennen dienen als inspiratiebron voor kunstenaars en zijn soms een lijdensweg voor wielrenners...

Stadhuis Oudenaarde De Sint-Walburgakerk De Onze-Lieve-Vrouw van Pamele kerk Dak stadhuis Oudenaarde 
Oleweg Volkegem - Peloton Omloop het Volk 2006 Thierry Marichal ziet af op kasseien Oleweg Volkegem tijdens Omloop het Volk 2006 Oleweg Volkegem - Peloton Omloop het Volk 2006

 

Oudenaarde is een stad in Oost-Vlaanderen ten zuiden van Gent, gelegen aan de Schelde. De stad telt ruim 28.000 inwoners. Oudenaarde wordt ook wel de parel van de Vlaamse Ardennen genoemd. Oudenaarde heeft een prachtig stadhuis in Brabantse laatgotische stijl, gebouwd door de Brusselse architect Hendrik van Pede in de jaren 1527-1530, en is wereldberoemd om zijn Verdures, de Oudenaardse wandtapijten.

 

Geschiedenis

In 1030 riep de graaf van het graafschap Vlaanderen, Boudewijn IV, hier de godsvrede uit en liet een slot bouwen. De stad werd van haar versterkingen ontdaan na de slag bij Bouvines in 1214, ingenomen door de Gentenaren in 1383 en veroverd door Alexander Farnese in 1582. De Fransen lieten er hun oog op vallen en vielen Oudenaarde binnen in 1658, 1667 en 1745.

Keizer Karel V verbleef een paar maanden in de stad. Hij verwekte er een kind bij de mooie en verleidelijke weversdochter Johanna van der Gheynst: de latere Margaretha van Parma, landvoogdes van de Spaanse Nederlanden, halfzus van Filips II.

De Slag bij Oudenaarde, in de Spaanse Successieoorlog, was in 1708 een succes voor de Engelsen onder leiding van de hertog van Marlborough, die ook troepen van prins Eugenius van Savoye aanvoerde; hij versloeg de Fransen, die zich uit de stad moesten terugtrekken. De fontein vóór het stadhuis van Oudenaarde is een overblijfsel uit de periode van de Franse overheersing; ze werd in opdracht van Lodewijk XIV gebouwd, teneinde de soldaten toe te laten hun paarden water te geven. De fontein werkt nog steeds.

Tijdens de bezetting door Oostenrijk in de late 18e eeuw werd Oudenaarde vanop de Edelareberg met kanonnen bestookt. De volkse overtuiging is dat het Edelarefort, dat zich onder de Edelareberg vertakt, tot onder de Grote Markt zou doorlopen, met verdere zijwegen naar het Park Liedts; dit is echter niet het geval, en de vele onderaardse gangen onder zowel het stadspark als de Edelareberg, die als schuilplaatsen tijdens oorlogstijd fungeerden, worden heden ten dage als kweekplaatsen voor vleermuizen gebruikt.

Park Liedts Oudenaarde De Sint-Walburgakerk nabij de grote markt De Sint-Walburgakerk  Begijnhof Oudenaarde De Onze-Lieve-Vrouw van Pamele kerk Station Oudenaarde

Oudenaarde kende de eerste stedelijke fusie van België. Op 1 januari 1965 vormde de stad een groter geheel met 7 omliggende gemeenten (Leupegem, Bevere, Ename, Eine, Edelare, Volkegem, Nederename). De nieuw gevormde gemeenteraad van de fusiestad Oudenaarde besliste toen om prioritair aandacht te schenken aan de uitbouw van Oudenaarde als economische en sociaal-uitgeruste attractiepool. Op 1 januari 1971 werd de stad nogmaals uitgebreid met de gemeenten Mater, Welden, Melden en Heurne. Op 1 januari 1977 vervoegde Mullem de stad en gebeurden nog een aantal grenscorrecties met Ooike.

Deze schaalvergroting zorgde ervoor dat op vrij korte tijd industriezones konden ontwikkeld worden en de stad een economische expansie kende. Koffergigant Samsonite bouwde hier haar Europese hoofdzetel en andere high-tech bedrijven volgden.

De Oudenaardse wandtapijten worden geconserveerd in het restauratieatelier in het Huis de Lalaing en pronken daarna in het wandtapijtenmuseum in de benedenlakenhalle. Het Oudenaards zilver kreeg een bijzondere plaats in de zilverkamer van het Stadhuis.

Een stad of gemeente is echter geen eiland; de Europese eenmaking is een feit en ook Oudenaarde verkent de wereld. Ondertussen is de stad verbroederd met Coburg (Duitsland), Arras (Frankrijk), Bergen op Zoom(Nederland), Castel Madama (Italië), Hastings (Engeland) en Buzau (Roemenië).

Het stadhuis van Oudenaarde tijdens de Kerstdagen 

 

Oudenaarde en zijn Omgeving

Vlaamse Ardennen - Wintertafereel Vlaamse Ardennen - Zonsopgang

Te Kerselare bevindt zich een bedevaartsoord, waar een jaarlijkse kermis plaatsgrijpt waarop steevast lokale snoepjes, de lekkies, verkocht worden, alsmede gedroogde wijting.

Kerzelare Ommegang Kerzelare Ommegang Kerzelare  

Vermits Oudenaarde altijd op de Schelde gelegen heeft, telt de stad vier bruggen, waaronder een ophaalbrug nabij het centrum, een fietsers- en voetgangersbrug en de Ohiobrug in Nederename, gebouwd door de staat Ohio als compensatie voor de in de Tweede Wereldoorlog verwoeste oorspronkelijke brug. Aan weerszijden van de brug staan twee gebeeldhouwde bizons. Andere oorlogsmonumenten zijn een herdenkingszuil voor Canadese infanteriesoldaten die in de Eerste Wereldoorlog in Oudenaarde de Schelde overstaken en het monument van Tacambaro op het gelijknamige plein, opgericht ter nagedachtenis van enkele tientallen Oudenaardenaren die in de Mexicaanse vrijheidsoorlog omkwamen en bestaande uit een liggende vrouw die richting Mexico blikt.

Herdenkingszuil voor Canadese infanteriesoldaten Monument van Tacambaro

Recentelijk werd een fontein uit de tijd van Napoleon na bijna derig jaar teruggeplaatst op het Gentiel Antheunisplein, naast het cultureel centrum.

Gentiel Antheunisplein Oudenaarde

De schilder Adriaan Brouwer was uit Oudenaarde afkomstig, en het jaarlijkse Oudenaardse bierfestival heet de Adriaan Brouwer-bierfeesten. Andere belangrijke artiesten uit Oudenaarde waren dichters Jotie T'Hooft en componist Robert Herberigs. De protestantse dichter Abraham Hans, naar wie een museum in Horebeke is vernoemd, schonk zijn naam aan een plaatselijke middenschool.

Om de tien jaar wordt daarenboven een groot horticultureel festival gehouden, waarbij de markt, die tot de grootste in Vlaanderen behoort, volledig met bloemen wordt bedekt.

Oudenaarde is tevens bekend om zijn Oudenaards bruin bier en om de Ronde van Vlaanderen. Er is een museum, "Centrum Ronde van Vlaanderen", gewijd aan de Ronde van Vlaanderen en aan de wielersport in het algemeen.

Juridisch en politioneel vormt Oudenaarde een zelfstandige eenheid; de stad bezit een justitiepaleis en gevangenis, en het Parket van Oudenaarde is een van de officiële parketten.

Gerechtsgebouw en Huis de Lalaing Oudenaarde

In de jaren zeventig van vorige eeuw heeft men in Ename, deelgemeente van Oudenaarde, de grondvesten teruggevonden van een versterking, gelegen op de rechterscheldeoever, die aangelegd werd door de Duitse Keizer Otto I, en die net als Antwerpen diende als bastion tegen het Franse rijk. In 1054 werd Ename vernietigd, en bij Vlaanderen ingelijfd. Dit was de kans voor het nabijgelegen dorp Oudenaarde om tot ontwikkeling te komen. Op het oude stadje Ename werd ter pacificatie van de streek een klooster gebouwd. De ruïnes van versterking, stad en klooster zijn van het grootste belang, omdat zij reeds verscheidene belangwekkende vondsten opgeleverd hebben. Ook de nabijgelegen kerk geeft ter gelegenheid van restauratiewerken (eind twintigste, begin eenentwintigste eeuw) verbazingwekkende vondsten af, zoals de persoonlijke loge, vanwaaruit de Duitse keizer de mis bijwoonde.

Het dialect van Oudenaarde is typisch Zuidoost-Vlaams, met vele woorden uit het Frans en sommige West-Vlaamse invloeden. Karakteristiek zijn de veelvuldig voorkomende Oudenaardse meervoudsverkleinwoorden op -ies, bijvoorbeeld bientsjies (beentjes), kiekskies (kippetjes), potsies (potjes), mànekies (jongetjes), meiskies (meisjes) en pitsies (ventjes, al dan niet menselijk), wat een diminutief is voor pétie (ofwel verwijzend naar een beeldje, bijvoorbeeld van porselein, ofwel ironisch voor een vreemd mannelijk persoon). Isidoor Teirlinck, vader van Herman Teirlinck, registreerde vele van deze woorden en uitdrukkingen in zijn Zuidoost-Vlaams Idioticon.

 

Waar ligt Oudenaarde precies?

 

Bronnen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Oudenaarde en http://www.oudenaarde.be

 

Zicht op Oudenaarde vanop de Edelareberg
België 2005 - Zicht op Oudenaarde vanaf de Edelareberg
 
 
 
 
Home | Sitemap | Toegankelijkheidsverklaring
Valid XHTML. Valid CSS. Blindsurfer icoontje Tableless design Browse Happy logo StopIE.com - Stop Internet Explorer Get Firefox! Web Essentials

Op dit werk is de Creative Commons Licentie van toepassing.

Naar boven